Pracovní den letušky evropské společnosti

Létám pro charterovou leteckou společnost a nyní létáme z letiště Gatwick v Londýně. Celá posádka jsme ubytovaní v malé vesničce poblíž Londýna v hotelu. Je skvělé, že jsme všichni pohromadě, protože po práci mohu s kolegy trávit volný čas - všichni žijeme ve stejném hotelu a tak je lehké se spojit.

Dnes mám ranní let na Tenerife. Pick-up (vyzvednutí) posádky je v 5:00 ráno na recepci hotelu. V posádce je i moje kamarádka a tak se na let moc těším. Vstávám kolem 4:00 ráno a v polospánku se začínám připravovat. Mířím do koupelny, čistím si zuby, stahuji vlasy do drdolu a aplikuji makeup. Ještě si nanáším lak na nehty a oblékám si uniformu se slušivým šátkem. 

 

Létáme pouze zpáteční lety - nemáme žádné pobyty.

A tak si s sebou beru jen malé zavazadlo, které je poloprázdné. Jdu dolů na recepci, kde už čeká zbytek posádky - další tři stevardi a dva piloti. Vedoucí stevard kontroluje naše dokumenty a jsme připravení odjet. Před hotelem již čeká minibus a odváží nás na letiště. Na letišti procházíme bezpečnostní kontrolou a jdeme do “briefing roomu”.

Vedoucí stevard vede předletové setkání - briefing, informuje nás o letu a důležitých informacích. Kontroluje naše dokumenty a rozděluje pracovní pozice. Poté se nás ptá na bezpečnostní otázky z našeho manuálu, aby ověřil naší znalost. Připomínáme si i nové změny v manuálu cabin crew, které společnost nedávno zveřejnila. Když jsme hotoví, přidávají se k nám piloti a kapitán nás informuje o letovém čase, počasí a předává další důležité informace. Let na Tenerife je dlouhý - trvá 4 hodiny tam a zpáteční let je o něco krátší díky větru - 3hod a 40 minut. Očekáváme plnou kabinu pasažérů,tudíž to bude náročný den.

 Když jsme hotoví s briefingem, přesouváme se do autobusů, které nás odváží k letadlu. Po vstupu do letadla každý začínáme vykonávat své povinnosti dle naší pracovní pozice. Já jsem na pozici R1 - jsem zodpovědná za bezpečnost předních dveří napravo a přední pravé poloviny letadla. 

Každý máme jinou pracovní pozici, která určuje naší "areu zodpovědnosti" a příslušné pracovní úkoly.

Kontroluji dveře letadla, za které jsem zodpovědná a připravuji věci na servis - kontroluji catering a zda máme vše, co potřebujeme.

“Cabin crew, start your safety and security search now” - hlásí vedoucí stevard a pro mě to znamená zanechat přípravy cateringu a začít bezpečnostní kontrolu letadla. Kontroluji tedy bezpečnostní vybavení vpravé přední části letadla, bezpečnostní karty a bezpečnostní vesty. Ubezpečuji se, že v letadle nejsou žádné předměty, které tam nepatří.

Po dokončení bezpečnostní kontroly hlásím vedoucímu kabiny, že jsem kontrolu dokončila a vše je v pořádku. Vedoucí stevard mi děkuje a ptá se pilotů, zda jsme připraveni na boarding. 

Aby boarding probíhal rychle a hladce, je nutné abychom asistovali cestujícím.

Přicházejí pasažéři a my je vítáme s obrovským úsměvem a asistujeme se zavazadly, aby boarding probíhal rychle a hladce. Po příchodu všech pasažérů zavíráme dveře letadla a připravujeme dveře k odletu. Rozdáváme bezpečnostní pásy rodinám s miminky a předáváme bezpečnostní instrukce pasažérům sedícím na nouzových východech.

Následuje demonstrace bezpečnostních východů, použití bezpečnostních pásů, kyslíkových masek a nouzových vest. 

Někdy se stane, že mě pasažéři nebo kolegové rozesmívají. To pak mám co dělat, abych se nezačala před všemi 170 cestujícími smát. 🙂

Poté kontrolujeme kabinu, zda je připravená k vzlétnutí - upozorňujeme pasažéry k zapnutí bezpečnostních pásů a vyzíváme je ke správnému umístění zavazadel, zavření laptopů apod. Kontrolujeme zabezpečení galleys (kuchyněk) a pokud je vše v pořádku, sedáme si na naše jump-seaty (sklápěcí sedadla pro palubní průvodčí). 

Letadlo se rozjíždí na runway a my vzlétáme. Po zhasnutí znaku “připoutejte se, prosím” se odpoutáváme a začínáme připravovat první servis. Ohříváme sendviče, a připravujeme vozíky. 

Procházíme s vozíkem kabinou. Pasažéři si kupují občerstvení, kolega pracuje s mašinou, vybírá platby a já servíruji nápoje, sendviče a drobné občerstvení. Po skončení servisu následuje “walk of fame” - procházím kabinou s rukavicemi, igelitovým pytlem a vybírám odpadky. 🙂

Následně máme pár minut na občerstvení se a trochu odpočinku. Využiji tento čas, abych trochu popovídala se svými kolegy. Zhruba za hodinu začínáme další servis a půl hodiny před odletem vybíráme příspěvek na charitu. 

30 minut do příletu začínáme první přípravy na přistání. Uklízíme kuchyňku a připravujeme vše na cestu zpět. 20 minut před přistáním se rozsvicuje znak “připoutejte se, prosím” a to je pro nás znamení k připravení kabiny na přistání. Kontrolujeme kabinu, toalety a galley (kuchyňky) a pokud je vše v pořádku, sedáme si, poutáme se a hlásíme vedoucímu kabiny, že jsme připraveni na přistání. Ten předává informaci pilotům. 

Po přistání se loučíme s pasažéry a děkujeme jim za cestu s námi. Když všichni odejdou, kontrolujeme kabinu, zda někdo něco nezapomněl. Poté si bereme plastové rukavice a uklízíme kabinu od odpadků a kontrolujeme bezpečnostní karty a nouzové vesty.

Máme pouze 40 minut “na zemi” a tak musíme být velmi rychlí a není čas na žádné vykecávání se. 

Když je kabina připravená, vedoucí stevard dává pokyn k boardingu-nalodění nových pasažérů. Ti přicházejí a následuje let zpět z Tenerife do Londýna. Let probíhá velmi podobně jako předchozí s jediným rozdílem - na konci letu musíme uzavřít terminál na platby. Tiskneme report a počítáme vydělané peníze. Po přistání v Londýně kontrolujeme letadlo a odcházíme. Na letišti v kancelářích odevzdáváme vydělané peníze a čekáme na minibus, který nás odváží zpět na hotel.